Одеська область розташована на березі Чорного моря. За своїм географічним положенням Одеська область є морськими воротами держави, що наділяє Одещину могутнім експортно-імпортним потенціалом.

В Одеській області є ідеальні природно-кліматичні умови, які сприятливо впливають на розвиток аграрно-промислового комплексу. Одеський регіон- один з привабливіших регіонів України за своїм туристично-рекреаційним потенціалом. Слід також зазначити, що в Одеському регіоні добре розвинута інфраструктура, активно зміцнюються харчова, енергетична та металургійна промисловість.

Завдяки особливостям економіко-географічного розташування, розвинутої транспортної мережі, наявності пам’яток природи та культури створюються сприятливі передумови, які тим самим роблять Одеську область одним із найперспективніших регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Послуги

Проведення маркетингового дослідження ринку

 • Аналітичні огляди та маркетингові дослідження внутрішнього та закордонних ринків товарів

Огляд потенційних ринків

 • Проведення маркетингових досліджень щодо виявлення найбільш перспективних ринків збуту

Ринкова вартість товару

 • Дослідження та моніторинг ринкової вартості товарів та рівня індикативних цін на внутрішньому та зовнішніх ринках

Унікальність товару

 • Визначення унікальності товару на ринку та аналіз конкурентів за кордоном

Аналіз експортного потеціалу

 • Оцінка виробничих потужностей
 • Аналіз кадрового та фінансового ресурсу

Формування експортної стратегії

 • Надання консультацій щодо формування експортної стратегії та механізму ціноутворення
 • Розробка експортного плану разом з підприємством
 • Проведення заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства

Визначення умов входу на ринок

 • Аналіз законодавчих вимог до товарів і підприємств
 • Надання інформації про торгові правила, закони і звичаї різних країн
 • Надання консультацій щодо необхідних документів для здійснення експорту
 • Надання інформації про тарифне регулювання, розміри квот, податків, мита, умов тарифного і нетарифного регулювання

Визначення вимог до товарів

 • Надання інформації щодо відповідності товарів до вимог директив і стандартів країн контрагентів

Пошук контрагентів

 • Пошук іноземного покупця-контрагента
 • Надання інформації про торги на українських і світових біржах
 • Формування списку контактів контрагентів
 • Проведення ділових зустрічей
 • Надання допомоги у формуванні та просування комерційних пропозицій підприємства

Встановлення контактів та перевірка партнера

 • Встановлення первинних контактів з контрагентами
 • Перевірка надійності партнерів

Ведення переговорів

 • Ведення переговорів з контрагентами
 • Надання презентаційних матеріалів підприємства
 • Організація ділових зустрічей
 • Здійснення переддоговірної роботи (узгодження умов, складання проекту договору, протоколів розбіжностей тощо)

Підготовка товару до експорту. Логістика.

 • Складання відповідних документів (інвойс, Carnet TIR, CMR тощо)
 • Надання консультацій у сфері логістики

Укладення контракту

 • Переддоговірний супровід
 • Комерційні переговори
 • Узгодження тексту контракту
 • Підписання контракту

Допомога у реєстрації товарних знаків

 • Оформлення відповідної заявочної документації
 • Подання заявки на реєстрацію торгової марки до відповідного органу

Допомога у проходженні товарної експертизи та сертифікації продукції

Організація навчання та заходів

 • Проведення семінарів-тренінгів з питань ЗЕД
 • PR-супровід та рекламно-видавнича діяльність
 • Участь у каталозі експортно-орієнтованих підприємств регіону
 • Організація участі у міжнародних виставках та форумах

Консультування з юридичних питань

 • Виконання експортного контракту
 • Допомога в організації юридичного захисту на зовнішніх ринках
 • Надання допомоги при вирішенні спірних питань з іноземними партнерами

Потенціал Одеської області

Одеська область розташована на березі Чорного моря. За своїм географічним положенням Одеська область є морськими воротами держави, що наділяє Одещину могутнім експортно-імпортним потенціалом.

В Одеській області є ідеальні природно-кліматичні умови, які сприятливо впливають на розвиток аграрно-промислового комплексу. Одеський регіон- один з привабливіших  регіонів України за своїм туристично-рекреаційним потенціалом. Слід також зазначити, що в Одеському регіоні добре розвинута інфраструктура, активно зміцнюються харчова, енергетична та металургійна промисловість.

Завдяки особливостям економіко-географічного розташування, розвинутої транспортної мережі, наявності пам’яток природи та культури створюються сприятливі передумови, які тим самим роблять Одеську область  одним із найперспективніших регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Детальніше

Про нас

Одеська область – унікальний регіон.  Це логістичний центр України, сучасний високорозвинений промисловий комплекс, один із лідерів з виробництва продуктів аграрного і харчового сектору, а також регіон, де успішно розвиваються інноваційні проекти. Потенціал виробництва конкурентоздатної продукції в Одеській області вже значно перевищує внутрішні потреби країни.

Для задоволення потреб та вирішення проблем експортерів Одеської області Центр підтримки експорту відкриває свої двері для підприємців, що потребують допомогу у здійсненні експортної діяльності.

Глобальною місією Центру підтримки експорту є створення та підтримка репутації Одеського області за кордоном, як регіону, де виробляються якісні продукти, де працюють підприємці з позитивною діловою історією, де економічний та інвестиційний клімат сприяє довгострокових партнерськими відносинам.

Основні цілі Центру:

 • підвищення конкурентоздатності мікро-, малого і середнього бізнесу на міжнародних ринках;
 • стимулювання експортної діяльності серед виробників Одеської області;
 • підвищення рівня знань і навичок підприємців у сфері ЗЕД.

Для досягнення цих цілей ми:

 • презентуємо одеський регіон і його виробників на міжнародних виставках та у відносинах з іноземними партнерами;
 • надаємо комплексну допомогу  одеським підприємцям на будь-якому етапі експортної діяльності;
 • проводимо навчальні заходи щодо актуальних питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Команда Центру підтримки експорту – це фахівці із різних сфер зовнішньоекономічної діяльності, які покликані змінити уявлення про те, що експорт доступний лише великому бізнесу. Саме тому ми допомагаємо малим та середнім підприємствам знаходити необхідні ресурси для здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності,  вивчати ринки та аналізувати торгові тенденції, будувати успішну експортну стратегію підприємств та юридично, організаційно, технічно супроводжувати їх при виході зовнішні глобальні ринки.

Успішному експорту передує правильно вироблена стратегія, ретельна підготовка, якісний продукт та хороша ділова репутація.

 

Ми працюємо для вашого успіху!

Партнери

У Вас є бізнес-задача? – У нас є рішення.

Отримайте консультацію нашого менеджера БЕЗКОШТОВНО

 

FREE CONSULTATION

 

WE ARE HERE TO IMPLEMENT YOUR BUSINESS PLAN!